Reklamacija i povrati

U slučaju povrata proizvoda, prodavatelj vraća iznos u službenoj valuti plaćanja; u eurima.

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda.
Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.
Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.
Kupac također ima pravo zamijeniti proizvod za drugi iste ili veće vrijednosti uz nadoplatu.
U slučaju zamjene preduvjet je da proizvod nije korišten, u originalnom pakiranju te sa svom potrebnom dokumentacijom i dokazom o kupnji.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.
Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret prodavatelja u slučaju kada je isporučen Proizvod koji nije naručen.
Ako je kupac dobio kupljeni proizvod koji ima materijalni nedostatak,  dužan je navedeno prijaviti prodavaču putem e-maila u roku od 3 radna dana.

Proizvod koji vraća prodavatelju dužan se vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

Pisani prigovor šalje se na e-mail: bbsdoo@gmail.com

Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku, osim kada Kupac zaprimi proizvod s nedostatkom, tada trošak dostave snosi Prodavatelj.

Adresa za dostavu proizvoda:

Krste Špoljara 8, 43000 Bjelovar, BBS d.o.o.

Kontakt: 043/243-555

Shopping Cart
Scroll to Top