O nama

BBS d.o.o. radi u Bjelovaru od 1995. godine kao proizvođač i distributer zaštitne radne opreme.

Naziv: BBS proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.

Sjedište: K. Špoljara 8, Bjelovar

Registriran u: Trgovački Sud u Bjelovaru, MBS: 010014508

OIB: 21793394599

Uprava: Sulejman Begić, dipl. oecc, direktor, zastupa neograničeno i pojedinačno

Temeljni kapital: 419.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.